عارف در جلسه شورای عالی بنیاد امید ایرانیان:مسئولان بايد با صداقت بيشتري با مردم رفتار کنند/برای حل مشکلات مردم گفتار درماني جواب نمي دهد/هشدار نسبت به بی اعتمادی مردم

رئیس بنیاد امید ایرانیان با انتقاد از جزیره‌ای عمل کردن بخشهای از ارکان کشور و با بیان اینکه مديران و مسئولان بايد با صداقت بيشتري با مردم رفتار کرده تا مردم در اين شرايط سخت ، نظام را همراهي كنند،تاکید کرد: يكي از چالش هاي امروز كه دولت با آن مواجه است بي اعتمادي مردم است كه مسبب آن هم دولت و هم رقبا هستند. برای حل مشکلات مردم گفتار درماني جواب نمي دهد بايد به دنبال راهكارهاي اساسي‌تر براي حل چالشهای کشور بود.

به گزارش امیدنامه ،دکتر محمدرضا عارف در جلسه شورای عالی بنیاد امید ایرانیان با بیان اینکه در دهه 90 شاهد دستاوردهاي ارزشمندي بوديم كه هم براي اصلاح‌طلبان  و هم براي کل نظام موثر و ارزشمند بود،گفت:حضور معنا دار مردم در انتخابات 92 و 94 و 96 و راي آنها به اطلاح‌طلبان  مشروعيت نظام را افزایش داد. در عين حال مردم به گفتمان اصلاح طلبي اعتماد كردند.

وی با بیان اینکه بارويكرد اميد و توجه به خطوط قرمز نظام و تعامل حداكثري، حتي با رقبا، سعي كرديم فاصله‌های تحمیل شده را كم كنيم،تصریح کرد:شرايط امروز كشور و چالش‌هاي مختلفي كه با آن رو به رو هستيم و پرداختن به آنها طبق اساسنامه بيناد امید ایرانیان جز تكاليف ما است.
رئیس بنیاد امید ایرانیان ادامه داد: ما در آستانه بحران‌هاي اجتماعي قرار داریم.شعارهايي را در اين 4 دهه داده‌ايم كه برخی از آنها عملياتي نشده و امروز گریبان‌گیر ما شده است.اقتصاد بدون نفت يكي از اولين شعارهاي ما از ابتداي انقلاب بود كه به طور رسمي از برنامه سوم به بعد جزء راهبردهاي ما بوده است، قرار بود وابستگي به نفت به 50 درصد برسد كه گام هاي برداشته شده در برنامه هاي بعد كاملا برعكس جواب داد و امروز به پاشنه آشيل نظام تبديل شده است.
وی با طرح این سوال که خط فقر كه قرار بود به صفر برسد الان در كجا قرار دارد؟خاطرنشان کرد:بايد به دنبال راهبردهاي عملياتي براي رفع نيازهاي جامعه و كشور باشيم كه از این طریق بتواند كمك كرد تا نظام با صلابت بيشتري پيش برود.
عارف با بیان اینکه مديران و مسئولان بايد با صداقت بيشتري با مردم رفتار کرده تا مردم در اين شرايط سخت ، نظام را همراهي كنند ،اظهار کرد:يكي از چالش هاي امروز كه دولت با آن مواجه است بي اعتمادي مردم است كه مسبب آن هم دولت و هم رقبا هستند. اين شيوه ها بايد اصلاح شود .بايد اعتماد مردم را بدست آورد اگر مردم همراهي كنند از اين گردنه سخت عبور خواهيم كرد.
وی با انتقاد از جزیره ای عمل کردن بخشهای از ارکان کشور ،تصریح کرد: برای حل مشکلات مردم گفتار درماني جواب نمي دهد بايد  به دنبال راهكارهاي اساسي‌تر براي حل چالشهای کشور بود.
در این جلسه هیات مدیره بنیاد امید ایرانیان گزارشی از فعالیتهای بنیاد ارائه کرد و بر ضرورت تعامل اثر بخش با دیگر گروه ها و نهادهای مدنی تاکید شد.

 

 

افزودن نظر جدید