عارف:پیشنهاد عزل مسوولین حق مردم است

محمد رضا عارف طی یادداشتی در سایت شخصی‌اش به بررسی ابعاد فراموش شده مردم سالاری پرداخت.وی در این یادداشت تاکید کرد که در صورتی که مردم به این جمع بندی برسند که فرد مسوول مناسب برای آن مسوولیت نیست، حق دارند که نسبت به تغییر وی اعلام نظر کنند. پیشنهاد عزل مسوولین نیز حق مردم است.

به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی امید به نقل از وبسایت محمدرضا عارف متن کامل این یادداشت در ادامه می‌آید:

به تعبیری مردم سالاری دینی، چهار بعد دارد: انتخاب مردمی، مشورت و مشارکت مردمی، نظارت مردمی و عزل و انتخاب مجدد مردم مدار.
اگر مردم سالاری را فقط در انتخاب مردمی محدود کنیم، هیچگاه دموکراسی (مردم سالاری) به تمامی محقق نخواهد شد و نهادینه نمی شود.
• انتخاب مردمی یعنی مسوولیت ها باید به صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط مردم به مسوولین تفویض شود. تمام مسوولین باید احساس کنند که منصوب یا منتخب مردم هستند.
• مشارکت مردمی: مردم بعد از انتخاب مسوولین، حق دارند در تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌ها مشارکت کنند و به مسوولین مشورت دهند.
• نظارت مردمی: مردم حق دارند علاوه بر انتخاب، مشورت و مشارکت، بر عملکرد مسوولین نظارت جامع و عمیق داشته باشند.
• انتخاب مجدد مردمی: در صورتی که بعد از مشورت و نظارت، مردم به این جمع بندی برسند که فرد مسوول مناسب برای آن مسوولیت نیست، حق دارند که نسبت به تغییر وی اعلام نظر کنند. پیشنهاد عزل مسوولین نیز حق مردم است.
تا کنون آن چه بیشتر رخ داده است، بعد اول مردم سالاری است و دیگر ابعاد مردم سالاری یا محدود اجرا شده است یا فراموش شده است. دولت بعدی باید:
• سازوکاری ایجاد کند برای آنکه مردم نظرات و نقدهای خود را به صورت مستقیم و بدون هیچ گونه سانسوری به مسوولان برسانند.
• سازوکاری ایجاد کند که اطلاعات عملکرد مسوولان برای همگان قابل دسترسی و نقد باشد.
• سازوکاری ایجاد کند که مردم بتوانند درخواست خود را برای عزل و برکناری مسوولان ناکارآمد مطرح کنند.
فقط و فقط در این صورت است که مردم سالاری دینی به معنای واقعی کلمه محقق خواهد شد.

افزودن نظر جدید