عارف:اعضای فراکسیون امید در خصوص رای اعتماد به وزرا به صورت فراکسیونی عمل می‌کنند

رییس فراکسیون امید با اشاره به معرفی دو وزیری که در ارزیابی فراکسیون امید نمره قبولی نگرفته بودند، اظهارداشت: با توجه به جلساتی که با این دو وزیر خواهیم داشت آنها را مجددا ارزیابی و موضع گیری جدیدمان را مبنا قرار می دهیم.

به گزارش امیدنامه به نقل از اعتماد آنلاین ،دکتر محمدرضا عارف نماینده تهران  در خصوص لیست وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم گفت: هنوز نظر قطعی در خصوص وزرای پیشنهادی نداریم. جلساتی برگزار شده است، امیدواریم تا فردا شب بتوانیم مواضع فراکسیون را اعلام کنیم.

وی در خصوص نظر فراکسیون امید در خصوص دو وزیری که براساس ارزیابی ها نمره قبولی نگرفتند، تصریح کرد: ارزیابی که ما داشتیم مربوط به عملکرد چهارسال گذشته این افراد بود و طبیعتا در برنامه ها و منش و روش ها تغییراتی انجام می گیرد و صرفا بر اساس ارزیابی گذشته نمی توان نظر داد.

رییس فراکسیون امید تاکید کرد: با توجه به جلساتی که با این دو وزیر خواهیم داشت آنها را مجددا ارزیابی و موضع گیری جدیدمان را مبنا قرار می دهیم. 

عارف خاطرنشان کرد: قرار است که اعضای فراکسیون امید در خصوص رای اعتماد به وزرا به صورت فراکسیونی عمل کنند. امیدواریم که دوستان ما در فراکسیون امید رعایت تعصب فراکسیونی را داشته باشند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تمامی وزرای پیشنهادی از مجلس دهم رای اعتماد خواهند گرفت گفت: این حق مجلس است که براساس ارزیابی که از توانایی ها و کارآیی وزرا بدست می آورد، تصمیم بگیرد، امیدواریم این مجلس هم در این مسیر گام بردارد و صرفا بر اساس توانایی ها و تعهد کاری وزرا رای دهند.  

عارف در خصوص پیشنهاد تصدی وزارت علوم از سوی روحانی به او گفت: در جلسه ای که بنده به صورت شخصی با آقای روحانی داشتم بحث کلی از جمله همکاری با کابینه مطرح شد و من گفتم در مجلس بیشتر می توانیم همکاری کنیم. جای خاصی مطرح نشد.

افزودن نظر جدید