طنز/ موج مهاجرت از تهران آغاز شد!

زلزله تهران و وضعیت زندان‌ها، سوژه ستون طنز امروز شهروند شده است.

 

 

افزودن نظر جدید