طنز/تدریس دکتر قالیباف در دانشگاهی که روحانی در آنجا حقوق خوانده بود!

 

 

طنز/تدریس دکتر قالیباف در دانشگاهی که روحانی در آنجا حقوق خوانده بود!

افزودن نظر جدید