طعنه محمود صادقی به مخالفان FATF  

 محمود صادقی نماینده تهران در مجلس با انتشار توییتی در باره رفتار نمایندگان مخالف با CFTو FATF در جلسه دیروز محلس شورای اسلامی، آن را معیار ولایت پذیری آنها دانست.

  محمود صادقی

افزودن نظر جدید