طرح حمایت از آمران به معروف رد شد

سخنگوی شورای نگهبان گفت که طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است.

به گزارش  امید به نقل از ایسنا، نجات‌الله ابراهیمیان در نشست خبری امروز خود با اهالی رسانه گفت: طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در آخرین جلسه شورای نگهبان مورخ 10/10/ 93 و یک جلسه قبل از آن مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: درباره این طرح که دارای 24 ماده است بحث‌های مفصلی صورت گرفت و در چهارده بند ایرادات آن که عمدتا موارد مغایرت با قانون اساسی بود اعلام شد.

وی گفت: ایرادات، تذکرات و ابهامات در رابطه با این طرح از سوی شورای نگهبان به مجلس اعلام شده است.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین با اشاره به بررسی طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری و اعلام ایرادات آن به مجلس، گفت که هنوز مجلس در رابطه با ایرادات اعلام شده پاسخی به شورای نگهبان نداده است. 

افزودن نظر جدید