صوفی: در اینستاگرام فعالیت ندارم

وزیر تعاون دولت اصلاحات می‌گوید در شبکه اجتماعی اینستاگرام فعالیتی ندارد.

علی صوفی در گفت‌وگو با امیدنامه گفت: صفحه‌ای که در اینستاگرام به نام من فعالیت دارد متعلق به من نیست و هیچگونه ارتباطی با آن ندارم.

وی تاکید کرد: مطالب منتشر شده در آن صفحه به دلیل آنکه مدیریت آن بر عهده من نیست نمی تواند مورد تاییدم باشد.

افزودن نظر جدید