صدا و سیما،میل به دیده شدن و آموزش مسائل جنسی!

اخیرا در شبکه‌های اجتماعی، ویدیویی از یکی از برنامه‌های مذهبی صدا وسیما منتشر شد که در آن یکی روحانی راه دختر دار شدن خانم‌ها از طرییق نحوه آمیزش زن و مرد را بیان می کند .

به گزارش امیدنامه،در این برنامه مذهبی تلویزیون کارشناس برنامه بسیار شفاف و واضح بسیاری از مسائلی که جزء حریم خصوصی زن و شوهر در رابطه با مسائل جنسی است را مطرح می کند.استفاده از واژگانی که برخی از آنها در در سایتهای ایران فیلتر است.این رویکرد صدا و سیما که به نوعی از آن تلاش برای جذب مخاطب تلقی می شود در حالی صورت می گیرد که برای موضوع مهمی چون پیشگیری از بیماری ایدز استفاده از واژه "کاندوم" که از ابزارهای پیشگیری از این بیماری است در برنامه‌های صدا و سیما ممنوع بوده و آن را مورد سانسور قرار می دادند.حال چه اتفاقی در صدا و سیما افتاده است که بسیاری از اعمالی که در حریم خصوصی زن و مرد اتفاق می افتد به صورت مسائل آموزشی توسط یک روحانی بیان می شود؟

 اینکه دختر دار شدن یا پسر دار شدن خانمها محور یک برنامه تلویزیونی قرار بگیرد از آن دست مسائلی است که نشان از افت سطح کیفی برنامه های صدا وسیما دارد.البته آموزش مسائل جنسی یکی از مهمترین مسائلی است که متولیان امر باید از طریق کتاب و سی دی های آموزشی آن را در اخیتار زوجین قرار بدهند اما اینکه صدا و سیمایی که پیشتر استفاده از لفظ "کاندوم "را مورد سانسور قرار می داد به یکباره در یک برنامه مذهبی به آموزش مسائل جنسی بپردازد از آن دست اتفاقاتی است که به نظر می رسد  فقط در کشور ما به وقوع می پیوندد البته معلوم نیست اینگونه آموزش ها فقط توسط یک روحانی می تواند مطرح شود یا افراد غیر روحانی هم در صدا و سیما می توانند مسائل جنسی را آموزش دهند؟!

افزودن نظر جدید