شکایت جهانگیری از 9 دی و سایت رجانیوز

واحد حقوقی ریاست جمهوری به دنبال انتشار خبری دروغ در هفته نامه 9 دی درباره محکومیت دکتر اسحاق جهانگیری در دیوان محاسبات کشور و انعکاس آن در سایت رجانیوز ، از این رسانه ها شکایت کرد.

به گزارش امید به نقل از ایرنا، به دنبال انتشار خبری دروغ در هفته نامه 9 دی درباره محکومیت دکتر اسحاق جهانگیری در دیوان محاسبات کشور و انعکاس آن در سایت رجانیوز، خبرنگار ما کسب اطلاع کرد که شکایت از هفته نامه 9 دی و سایت رجانیوز توسط واحد حقوقی ریاست جمهوری امروز به جریان افتاده است.

گفتنی است، هفته نامه و سایت مذکور در حالی اقدام به انتشار این خبر دروغ کرده اند که پیش از این نیز در روزنامه رسالت منتشر شده بود و دفتر معاون اول رییس جمهور با استناد به اعلام نظر رسمی دیوان محاسبات، اصالت این خبر را تکذیب و روزنامه رسالت نیز در تاریخ 24/5/94 اقدام به انتشار تکذیبیه دفتر معاون اول رییس جمهور کرد.

اکنون این سوال اساسی مطرح است که چرا به رغم اطلاع هفته نامه 9 دی و سایت رجانیوز از کذب بودن این خبر و روشن شدن موضوع، اقدام به بازنشر و شاخ و برگ دادن به آن کرده اند.

افزودن نظر جدید