شکايت ديوان‌محاسبات ازآخرين‌بخشنامه دولت دهم

خراسان نوشت:
در حالي که بر اساس ماده 28 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، شرايطي براي حقوق و مزايا و اشتغال جانبازان و ايثارگران در نظر گرفته شده است، طبق بخشنامه 16 مرداد سال گذشته دولت دهم، مقرر شده بود خدمت جانبازان و آزادگان داراي مدرک کارشناسي تا سن 35 سالگي ادامه داشته باشد که اين دستور با شکايت ديوان محاسبات کل کشور به دستگاه قضايي، طي روزهاي اخير ابطال و لغو آن به مسئولان اجرايي ابلاغ شده است.

 

افزودن نظر جدید