شورای نگهبان طرح «برجام» را تائید کرد

شورای نگهبان طرح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام را تایید کرد.

به گزارش امیدنامه، طرح برجام که روز گذشته در مجلس به تصویب رسید برای اعلام نظر شورای نگهبان به این شورا ارسال شد.

شورای نگهبان در جلسه امروز خود این طرح را مورد بررسی قرار داد و آن را مغایر با شرع و قانون اساسی ندانست.

 

افزودن نظر جدید