شورای شهر تهران به مدت دو هفته تعطیل شد

ظهر امروز در مصوبه‌ای که شورای شهر تهران داشت، مقرر شد جلسات دو هفته آتی شورای شهر تهران تعطیل شود. 

 
به گزارش امیدنامه به نقل از ایسنا، با رأی اکثریت آراء در سیصدوچهل‌وپنجمین جلسه شورای شهر تهران مقرر شد جلسات روز 19 و 24 و 26 اردیبهشت‌ماه جاری شورای شهر تهران برای انتخابات شورای شهر تعطیل شود. 

افزودن نظر جدید