شهردار اصفهان برکنار شد

شهردار اصفهان با 14 رأی مخالف و 7 رای موافق با ادامه کار او توسط اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان از کار برکنار شد.

به گزارش امید به نقل از ایسنا، سید مرتضی سقائیان نژاد صبح امروز در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان استیضاح شد.

استیضاح شهردار در حالی صورت گرفت که پاسخ او به دو سؤال هفته گذشته اعضای در خصوص متروی اصفهان و انتخاب عنوان مدیرکلی برای رییس دفتر شهردار، نتوانست شورایی‌ها را قانع کند.

افزودن نظر جدید