شهرداري بايد اسناد هزينه‌هاي کربلا را ارائه دهد

سخنگوي شوراي شهر تهران درباره هزينه‌هاي انجام شده براي خدمات‌رساني به زائران کربلا از سوي شهرداري تهران گفت: در حال حاضر گزارش‌هاي مکتوبي در اين زمينه به دست ما نرسيده و به صورت دقيق ميزان هزينه‌هاي انجام شده مشخص نيست.
به گزارش امید به نقل از ايلنا، رضا تقي‌پور با اشاره به اختصاص 5 ميليارد تومان براي خدمات‌رساني به زائران کربلا از سوي شهرداري تهران گفت: در ابتدا فکر مي‌کرديم که اين مبلغ کافي است، اما از آنجايي که من خود افتخار داشتم زائر کربلا باشم، ‌با حضور در آنجا و با ديدن عظمت مراسم اربعين به جرات مي‌توانم بگويم که اين مبلغ قطره‌اي در اقيانوس وسيع مردم و محبين اهل بيت بود.
 
وي در خصوص عودت مصوبه شوراي شهر تهران مبني بر اختصاص 5 ميليارد تومان براي خدمات‌رساني به زائران کربلا از سوي فرمانداري خاطرنشان کرد: فرمانداري ايرادات نگارشي به اين مصوبه گرفت و در نهايت اصلاحيه آن مورد قبول فرمانداري واقع شد.با توجه به اينکه مصوبه جديد است، بايد اسناد مربوط به اجراي آن به دست ما برسد که برابر قانون چنانچه مشخص شود؛ بيشتر از مبلغ مصوب شده، هزينه شده است يا با آن مخالفت مي‌شود يا در قالب متمم و رديف‌هايي که قابل انجام است، بايد ساماندهي شود که در حال حاضر به دليل نبود اين اسناد نمي‌توانيم درباره آن قضاوت کنيم. چنانچه بيشتر از مبلغ مصوب هزينه شده باشد و با شورا نيز هماهنگي‌ صورت نگرفته باشد، شورا براساس حق قانوني خود مي‌تواند؛ هزينه انجام شده را نپذيرد.
 
سخنگوي شوراي شهر تهران در توضيح اين مطلب افزود: زماني که رديفي در بودجه مشخص مي‌شود، به صورت معمول قانون بودجه درصدي جابجايي در رديف‌ها را اجازه مي‌دهد و نکته بعد اينکه بايد سقف مشخص شده در بودجه رعايت شود، ما در سنوات گذشته مواردي را داشتيم که در برخي رديف‌ها بيشتر از مقدار مصوب شده در بودجه اصلي هزينه شده است، اما اين کار با استمزاجي از شورا بوده؛ به اين معنا که شورا به طور ضمني موافقت خود را با هزينه مورد نظر اعلام کرده و عنوان مي‌کند که در متمم به آن راي خواهد داد. اگر چنين هماهنگي‌هايي از قبل صورت نگرفته باشد، شورا براساس حق قانوني خود مي‌تواند؛ هزينه انجام شده را نپذيرد و اين مبلغ به عنوان هزينه‌هاي باز در شهرداري مي‌ماند.

افزودن نظر جدید