شنیده شدن صدای شلیک ممتد گلوله در مرکز تهران

دقایقی پیش صدای تیراندازی شدید پدافند هوایی موجب ایجاد رعب و وحشت شد.

به گزارش امیدنامه به نقل از ایلنا دقایقی پیش صدای تیراندازی شدید پدافند هوایی در حوالی خیابان جمهوری موجب ایجاد رعب و وحشت شد.

هدف تیراندازی یک جسم ناشناخته در آسمان است.

این تیراندازی در دفعات متعددی تکرار شد.

افزودن نظر جدید