شعار مردم در حمایت از عارف در جشن پیروزی روحانی

دقایقی پس از آنکه وزیر کشور در کنفرانس خبری از پیروزی حسن روحانی با کسب اکثریت مطلق آرا خبر داد، جمع صدها نفری از حامیان وی با سرود یار دبستانی من از مقابل ستاد وی به سمت میدان ولیعصر تهران حرکت کردند .

به گزارش امید به نقل از مهر،نيروي انظامی امنیت این مراسم خودجوش را برعهده دارد. جمعیت در حال حاضر از میدان ولی عصر به سمت ونک در حال حرکت است. برخی در خودروها با زدن بوق با شادی مردم همراهی می کنند. عده ای در حال گل و شیرینی پخش کردن در میان مردم هستند. دخترو پسران جوان در تجمعات کوچک شعارهایی در حمایت از رئیس جمهور منتخب سر می دهند. "روحانی یادت باشه عارف هم باید باشه، اصلاحات اصلاحات پیروز انتخابات از شعارهای جمعیت حاضر است.

دیدگاه‌ها

روحانی یادت باشه عارف باید باشه

واقعا ضمن تبریک به جناب روحانی ، باید از مرد اخلاق رقابت ها که حتی در مناظرات ذره ای از اصول خودش کوتاه نیامد یعنی جناب عارف تشکر ویژه کرد که به همه نشان داد با ایثار میتوان به پیروزی رسید نه با تهمت و انگ و .. اصولگرایان به عهد و میثاق خودشا وفا نکردند اونقت میخواستند به میثاق با ملت پایبند باشند؟

در بیرجند (خراسان جنوبی ) جشن پیروزی بود . واقعا نیروهای انتظامی همکاری کردند .دست همه شون درد نکنه. اما فداکاری جناب عارف که قابل بیان و بحث نیست. مدعیان اصولگرایی بیایند اخلاق و ایثار رو از ایشان یاد بگیرند. گرچه مجموع رای همگی شان کمتر از جناب روحانی بود و با ائتلاف چیزی تغییر نمیکرد. بهتره بجای ائتلاف از واژه اتلاف استفاده کنند.

جالب بدونید در مشهد شعار حمایت از موسوی خیلی بیشتر از همه شعارها بود

ﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺭﺍﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍﯼ ﺧﻮﻥ ﺩﻻﻧﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ . ﺭﺍﯼ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﯼ ﺻﺮﻑ ﻧﯿﺴﺖ . ﺭﺍﯼ ﺑﻪ ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﺍﺳﺖ. ﺭﺍﯼ ﺑﻪ ﮐﺮﻭﺑﯽ ﺍﺳﺖ. ﺭﺍﯼ ﺑﻪ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﺍﺳﺖ . ﺭﺍﯼ ﺑﻪ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺍﺳﺖ . ﺭﻧﮓ ﺑﻨﻔﺶ ﺷﻤﺎ ﺗﻦ ﮐﺒﻮﺩ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺰ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﮐﺘﮏ ﺧﻮﺭﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺒﻮﺩ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻨﻔﺶ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﻗﺪﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﯼ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﺵ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﯼ ﺭﺍﯼ ﺑﻪ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺷﻬﯿﺪ ﺭﺍﻩ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺍﺳﺖ. ﺭﺍﯼ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﺁﺯﺍﺩﯼ، ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﻭ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻭ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﺪ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺣﻠﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺁﻣﯿﺰ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﺪ. ﮐﺎﺵ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻗﺪﺭﺵ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﻭ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺍﯾش باشید

روحانی یادت باشه عارف هم باید باشه

افزودن نظر جدید