شعارهای دانشجویان در حضور رییس جمهور

در مراسم صبح روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی ایران که رییس جمهور به آن رفت و سخنرانی کرد، شعارهایی در طول مراسم از سوی دانشجویان اکثریت و اقلیت از درودها و مرگ هاسر داده شد.

به گزارش امید به نقل از انصاف نیوز، مهمترین شعارهایی که بیش از همه از سوی اکثریت دانشجویان حاضر در طول مراسم سر داده شد، در پی می آید:

- روحانی، حمایتت می کنیم
- سلام بر روحانی درود بر خاتمی
- 1000 روز کذشته موسوی برنگشته
- پیام ما روشنه حصر باید بشکنه
- دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد
- یا حسین میرحسین
- روحانی زنده باد موسوی پاینده باد

روحانی پس از شعار «1000 روز کذشته موسوی برنگشته»، گفت: من به وعده هایم پایندم

اقلیت حدود 5 - 6 نفره در مقطعی از برنامه شعار «مرگ بر موسوی» سر دادند که از سوی دانشجویان «هو» شدند.

روحانی خطاب به اقلیتی که شعار مرگ می دادند گفت: یک سری تازه به دوران رسیده که البته به آنها احترام می گذاریم نگران انقلاب شده اند!

بنا بر این گزارش، سرود یار دبستانی من به صورت خودجوش از سوی دانشجویان سر داده شد.

گزارشگر صداوسیما در گوشه ای از مراسم در حال گزارش گزیده ای از سخنان رییس جمهور بود و گفت که سخنان روحانی درباره ی استعمار و امپریالیزم بود. گزارش کردن اینچنینی سخنان مهم رییس جمهور در رسانه ی ملی، با واکنش منفی دانشجویانی که در آن بخش از سالن بودند مواجه شد.

افزودن نظر جدید