سید حسن خمینی:سکوت نکرده‌ام/ لازم بدانم یک لحظه در سخن گفتن تردید نمی‌کنم

یادگار گرامی امام با تاکید بر اجتهاد در اندیشه امام خمینی گفت: در شرایط فعلی عدم تبعیض، مبارزه با فساد، ریشه کن کردن فقر و مقابله با ظلم مهم‌ترین مطالبات جامعه است و از همین رو امروز باید بخش فقر ستیز و فسادستیز اندیشه امام پررنگ شود.

به گزارش امیدنامه، سید حسن خمینی در دیدار سردبیر و اعضای تحریریه روزنامه وقایع اتفاقیه، به طرح پرسشی در خصوص دلیل اقبال قاطبه ملت ایران به امام خمینی پرداخت و یادآور شد: مردم آن روزگار با احزاب، جریانات و سیاستمداران آشنایی کامل داشتند و اینگونه نبود که یکباره امام آن‌ها را به صحنه آورده باشند، اما چگونه است در شرایطی که حتی رساله امام حق چاپ نداشت اکثریت مردم به سوی امام می‌روند؟ دلیل این اقبال آن است که جامعه احساس کرد امام پاسخ به دردهای تاریخی اوست و هرکس در سیمای امام پاسخ درد‌ها و مطالبات خود همچون استقلال خواهی، آزادی خواهی، فسادستیزی و... را می‌یابد.

وی، ورود مجدد دین به عرصه اجتماعی را از آثار مهم انقلاب اسلامی دانست و گفت: بعد از هجمه سنگین مارکسیسم به دین، خصوصا با جاذبه‌های عدالت طلبانه و تبلیغات وسیع، بازگشت دین به عرصه جامعه در انقلاب اسلامی رخ می‌دهد؛ البته دینی که انقلاب اسلامی عرضه می‌کند، دارای نگاهی رو به جلو و نه ایستاده در گذشته است. امام نماد دینِ ظلم ستیز، فقر ستیز، آزادی بخش، استقلال ساز و زندگى بخش است.

یادگار امام سپس با تاکید بر اجتهاد در اندیشه امام برای پاسخ به نیازهای روز، گفت: امروز اگر قرار باشد امام و مسیر ایشان حفظ شود باید امام را به عنوان دوای درد روزگار خودمان معرفی کنیم؛ در این راستا باید ابتدا درد را بشناسیم و سپس به گونه‌ای در اندیشه امام اجتهاد کنیم که درد جامعه را درمان کند.

وی با تاکید بر نیاز جامعه به نماد و پرچم، از میان رفتن این نماد‌ها را مایه انشقاق در جامعه دانست و گفت: در شرایط فعلی عدم تبعیض، مبارزه با فساد، ریشه کن کردن فقر و مقابله با ظلم مهم‌ترین مطالبات جامعه است و از همین رو امروز باید بخش فقر ستیز و فسادستیز اندیشه امام پررنگ شود.

سید حسن خمینی با تاکید بر اینکه هرچقدر نقاط وحدت را در جامعه بیشتر کنیم هویت ملی مردم تقویت شده است، تصریح کرد: یکی از نمادهای وحدت و هویت ملی امام است و بنابراین، همه باید تلاش کنیم همانطور که ایشان نماد و هویت دیروز و امروز جامعه ما هست، شخصیت ایشان نماد فردای جامعه ما هم باشد؛ امری که با توجه به اندیشه امام در خصوص تأثیر زمان و مکان در اجتهاد و بعد پویایى فقه امکان پذیر است.

سید حسن خمینی، زبان، دین، مذهب و فرهنگ را عوامل عوامل اصلی وحدت خواند و تاکید کرد: ایران آنجاست که فرهنگ ایرانی حضور دارند و به‌‌ همان دلیل که مولوی و ابوریحان بیرونی به رغم تولد در بخشی خارج از ایران، ایرانی هستند امیرالمومنین (ع)، امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل (ع) هم ایرانی هستند، زیرا قسمت مهمی از فرهنگ ایران را تشکیل می‌دهند.

وی به دست اندرکاران وقایع اتفاقیه توصیه کرد: مخاطب را بشناسید و آن را گم نکنید، چرا که سرمایه یک رسانه مخاطب مستقیم آن است و لذا برای بدست آوردن دل کسی که یکبار شما را می‌خواند مخاطب اصلی را نرنجانید و کاری نکنید که آنان دچار سردرگمی شوند.

یادگار امام در این دیدار در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران روزنامه وقایع اتفاقیه مبنی بر اینکه دلیل سکوت شما چیست، گفت: سکوت نکرده‌ام، بلکه روش همیشگی را دارم و اگر بیان موضوعی را لازم بدانم یک لحظه در سخن گفتن تردید نمی‌کنم؛ اما گاهی سخن گفتن زیاد از حد سودی ندارد.

در ابتدای این دیدار سرگه بارسقیان و جمعی از اعضای تحریریه وقایع اتفاقیه، دغدغه‌ها و پرسش‌های خود را با سید حسن خمینی در میان گذاشتند.

چگونگی تبیین ارزش‌های انقلاب و امام خمینی برای نسل جدید و خارج کردن آن‌ها از انحصار، چرایی حجم بالای فساد در کشور و... از محورهای سخنان حضار بود.

افزودن نظر جدید