سن بازنشستگی افزایش می‌یابد!؟

 بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، سن بازنشستگی در ایران پایین است و از جمله راهکارهایی که برای کاهش وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به اعتبارات عمومی پیشنهاد می‌شود، افزایش سن و سابقه لازم برای بازنشستگی است

 

علیرضا پاکدل. خبرآنلاین

افزودن نظر جدید