تشریح آخرین اخبار ستاد انتخاباتی عارف از سوی سخنگو:

سفر عارف به زنجان و قزوین/تکذیب دیدار با روحانی برای اجماع

سخنگوی ستاد انتخاباتی عارف گفت:عارف فعالیت‌های انتخاباتی خود را انجام می دهد و قصد اجماع با هیچ کاندیدایی را ندارد.

به گزارش امید،سید حسن رسولی هرگونه دیداری مبنی بر برنامه ریزی برای اجماع حسن روحانی و عارف را تکذیب کرد و گفت: عارف فعالیت‌های خود را ادامه می دهد و قصد هیچ گونه اجماعی را ندارد و اینگونه خبرها نسبت ناروایی است که به عارف زده می شود.
وی ادامه داد: سفر های استانی عارف از دوشنبه با حضور در میان مردم شهرهای زنجان و قزوین آغاز می شود و قرار است عارف در این سفرها برنامه های خودر ا برای مردم تشریح کند.

افزودن نظر جدید