سایت مرکز آمار ایران هک شد

سایت مرکز آمار ایران از دسترس خارج شده و کاربران قادر به استفاده از هیچ یک از بخش های این سایت نیستند.

 

داعش سایت مرکز آمار ایران را هک کرد/ عکس

داعش سایت مرکز آمار ایران را هک کرد/ عکس

افزودن نظر جدید