سؤال کریمی‌قدوسی از وزیر امور خارجه به نتیجه نرسید

نماینده مشهد بعد از سخنان وزیر امورخارجه اظهار کرد که از توضیحات قانع نشده است و باید در صحن علنی مجلس رأی‌گیری شود.

به گزارش امیدنامه به نقل ازآنا، بعد از اعلام قانع نشدن جواد کریمی قدوسی از توضیحات ظریف، سؤال وی به رأی نمایندگان گذاشته شد.

از 149 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس، 135 نفر با سؤال کریمی‌قدوسی مخالفت کردند. همچنین 105 نفر در موافقت با سؤال وی رأی دادند که بر این اساس سؤال کریمی‌قدوسی وارد دانسته نشد.

افزودن نظر جدید