زندان زنان در افغانستان

موقعيت زنان در افغانستان به گونه اي است كه كمتر عكسي از زنان افغانستان به دنيا مخابره مي شود و آنچه بيشتر مردم دنيا ديده اند تصويري در برقعه است. اخيرا يك عكاس افغان اجازه پيدا كرده تا به درون زندان زنان در افغانستان رفته و از اوضاع آنها گزارش تهيه كند.

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید