زمین‌خواران امامزاده ساز شدند!

امامزاده‌سازهستند اما از نوع زمين‌خوارش. با جامه انسان‌هاي نيكوكار به روستاها مي‌رفتند و مي‌گفتند كه قرار است براي آنها امامزاده بسازند البته دست خالي نمي‌رفتند چند ضريح و اقلام مذهبي هم مي‌بردند تا ادعاي دروغ خود را راست جلوه بدهند اما نمي‌دانستند اين ره كه مي‌روند به بن‌بست مي‌رسد و اسیر چنگال قانون خواهند شد.

به گزارش امیدنامه به نقل از آرمان، زمين‌خواري در اين روستا به شيوه‌اي جديد صورت گرفته است؛ به گونه‌اي كه اين متخلفان عرصه‌اي را كه به گفته ريش‌‌سفيدان اين روستا محل چراي دام آنها طي دهه‌هاي اخير بوده است را انتخاب كرده و با خريد گنبد و بارگاه درصدد احداث امامزاده جديدي در اين روستا بودند تا بتوانند در پوشش يك مكان مذهبي و به نام خدمت‌رساني به زائران، اقدام به تصرف اراضي محدوده آن و ساخت‌و‌ساز كنند. اين تخلفات در كنار مساله‌ای حياتي به نام بحران آب كه هر روز وضعيت آن حساس‌تر مي‌شود، از مسائل مهم و استراتژيك براي اداره كشور است، چرا كه اگر زميني نباشد با آب هم نمي‌توان به كشت و توليد ادامه داد. بنابراين بحران زمين نيز يكي ديگر از مسائل مهم و استراتژيكی است كه به نظر مي‌رسد مسئولان اجرايي و قضايي بايد در راستاي حفاظت از منابع پايه آب و خاك كشور بيش از پيش به آن توجه داشته باشند و با کسانی که به خود  اجازه دست‌اندازي به طبيعت و تخلف در عرصه‌ گرانبهايي به نام «زمين» را می‌دهند شدیدا برخورد کنند.

ديروز رئيس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري از معرفي پرونده زمين‌خواراني كه قصد داشتند با ساخت امامزاده‌اي جعلي در يكي از روستاهاي لواسانات كوچك دست به تصرف اراضي ملي و منابع طبيعي بزنند، به دادگاه خبر داد. به گفته كارشناسان محلي در لواسان ماه‌هاست عده‌اي زمين‌خوار تابلودار براي ساخت امامزاده‌اي جعلي در روستاي انباج تلاش مي‌كردند تا شايد از اين طريق بتوانند با ساخت‌و‌ساز اماكن تجاري و تفريحي در كنار آن پولي به جيب بزنند به گونه‌اي كه حتي گنبد و گلدسته‌هاي مورد نيازشان را هم خريداري كرده بودند اما سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري به موقع وارد عمل شد و از اين اقدام و ادامه تخلفات آنها جلوگيري كرد.

چرا كه به گفته خداكرم جلالي، رئيس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري در روستاي «انباج» لواسانات كوچك برخي از زمين‌خواران تابلودار اين منطقه با ترفندي جديد براي زمين‌خواري درصدد ساخت امامزاده در محلي بودند كه اصلا مشخص نيست امامزاده‌اي در آنجا بوده است يا خير؛ كه البته با انجام اقدامات و هماهنگي‌هاي صورت گرفته، جلوي ادامه روند ساخت و‌سازو نصب گنبد و سازه اين امامزاده گرفته شد تا پرونده و ابهامات آن روشن شود. وي با بيان علت همكاري اداره اوقاف شهرستان، داشتن يا نداشتن تاريخچه و شجره‌نامه که از جمله مسائل ابهام‌آميز است كه با تعامل صورت گرفته با سازمان اوقاف در حال بررسي آن هستيم، گفت: پرونده تخلف اين زمين‌خواران تكميل و به دادگاه فرستاده شد و به صورت كامل از ادامه اين پروژه جلوگيري به عمل آمد.

افزودن نظر جدید