زاینده رود زنده شد

آب رودخانه زاینده رود با هدف کشت پاییزه برای کشاورزان بازگشایی شد و به مدت یک ماه ادامه دارد.در هنگام بازگشایی آب مردم اصفهان به شادمانی پرداختند.حجم آب باز شده برای زاینده رود چهارصد میلیون متر مکعب است که به عنوان حقابه کشاورزان و محیط زیست(تالاب گاوخونی) در نظر گرفته شده است.

افزودن نظر جدید