ریزش دیوار آرامگاه روی سر مردم در جریان تدفین هادی نوروزی

فشار بیش از حد جمعیت در آرامگاه روستای کپورچال حادثه آفرید و ریزش دیوار ورزشگاه روی سر مردم را به دنبال داشت.

به گزارش امید به نقل از خبرآنلاین،به گفته افراد حاضر در مراسم ، در زمان ریزش دیوار جمعیت زیادی روی دیوار و زیر آن بوده اند. چند سال قبل ریزش سقف ورزشگاه در ساری حادثه ای تلخ رقم زده بود.

البته خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشته و فقط باعث آسیب دیدگی جزئی بعضی از حاضران شده و بعضی از افرادی که آنجا بوده اند، با شکستگی سر مواجه شده اند.

افزودن نظر جدید