ريزگردهاي خوزستان اورانيوم ضعيف شده دارد

روزنامه قانون نوشت:خوزستان استاني كه ذخاير نفتي زيادي را در خود نهفته است و مي‌توان گفت قلب تپنده اقتصاد ايران است. خوزستان استاني كه بيشترين زخم‌ها را از جنگ 8 ساله ايران و عراق خورده است. حال پس از سال‌ها كه از جنگ مي‌گذرد باز هم خوزستان و شهرهايش هزينه جنگ و نفت را مي‌دهد. از يك سو آلودگي هواي اهواز بر اثر وجود گاز سولفور در هوا و از سوي ديگر هجوم ريز گردهايي كه آلوده به مواد شيميايي و اورانيوم ضعيف شده مانده در خاك هستند. گويي سرنوشت اين استان كه قلب تپنده اقتصاد ايران است با محيط زيست نا خوشايند گره خورده است. از يك سو آبي كه مي‌خورند مايع ممات است و از سوي ديگر هوايي كه تنفس مي‌كنند بوي مرگ مي‌دهد. باران رحمت برايشان مايه زحمت است و مردم را روانه بيمارستان مي‌كند. صيدعيسي دارايي نماينده انديمشك در گفت و گو با روزنامه «قانون» با بيان اينكه آلودگي هوا معضلي بسيار بزرگ براي استان خوزستان و ديگر استان‌هاي همجوار با كشور عراق شده است مي‌گويد: البته آلودگي هوا در استان خوزستان شديدتر است و ما در استان خوزستان دو نوع آلودگي هوا داريم.

او در تشريح انواع آلودگي هوا در استان خوزستان اظهار مي‌دارد:‌ در مورد آلودگي هواي استان خوزستان يكي مسئله آلودگي هواي صنعتي است و ديگري بحث ريزگردها كه وارد اين استان مي‌شود. دارايي در ادامه با اشاره به جلسه نمايندگان استان خوزستان با رئيس جمهور ادامه مي‌دهد:‌ آقاي روحاني در اين مورد گفت كه مسئله ريزگردها نياز به برنامه‌ريزي بلند مدت دارد.
نماينده مردم انديمشك با انتقاد از عملكرد دولت‌هاي گذشته متذكر مي‌شود:‌ به اعتقاد من دولت‌هاي گذشته براي مسئله ريزگردها كاري انجام نداده‎اند و خواست ما از رئيس جمهور فعلي پيگيري جدي اين موضوع است.
دارايي با بيان اينكه براي مقابله با ريز گردها ما از دو راه بايد وارد عمل شويم تشريح مي‌كند: در مورد ريز گردهايي كه از كشور عراق وارد مي‌شود ما به ديپلماسي قوي و ارتباط با كشور عراق در اين زمينه داريم.
او در ادامه به ريز گردهاي موجود در كشور اشاره كرده و مي‌افزايد:‌ زمين‌هاي هور بر اثر جنگ و خشكسالي‌هاي پي در پي خشك شده است و توليد گرد و خاك مي‌كند اما ما در اين زمينه كار مفيدي انجام نداده‌ايم.
نماينده مردم انديمشك در ادامه از دولت مي‌خواهد كه با توزيع شير، ماسك و ابزارهاي مورد نياز بيماران تنفسي در استان خوزستان به اين استان هم توجه داشته باشد و مي‌گويد: دولت بايد به شهرستان‌ها و ديگر استان‌ها هم به اندازه تهران توجه داشته باشد.
او همچنين با انتقاد از عدم كارشناسي در مكان‌يابي صنايع استان خوزستان تصريح مي‌كند: ما در موضوع آلاينده‌هاي صنعتي كار كارشناسي انجام نداده‌ايم و صنايع استان در مكان‌هاي مناسبي نيستند.
دارايي ادامه مي‌دهد: براي مثال كارخانه سيماني كه در انديمشك احداث شده است، درست در جايي است كه با كمترين وزش بادي تمام گرد و غبار آن وارد شهر مي‌شود. ديگر واحدهاي صنعتي هم به همين صورت هستند.
دارايي در ادامه در انتقاد از عملكرد صدا وسيما مبني عدم پرداختن به مشكلات آب و هواي خوزستان و كتمان حقيقت متذكر مي‌شود: مسئولان چه بپذيرند و چه نپذيرند، ما در استان خوزستان آلودگي هواداريم.
در همين زمينه شهلا ميرگلو بيات عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس هم با انتقاد از عملكرد صدا‌و‌سيما متذكر مي‌شود: رسانه‌ها بايد به وظيفه اصلي خود كه اطلاع رساني واقعي است عمل كنند.
او در پاسخ به اين سوال كه هفته گذشته برنامه‌اي از رسانه ملي پخش شد كه حكايت از هواي پاك در اهواز داشت به نظر شما اين مسئله كتمان واقعيت توسط رسانه ملي نيست؟ مي‌گويد اگر خيلي از مسايل به واقع مطرح شوند مي‌توان علاج واقعي در مورد آن مسئله انجام داد.
دارايي در ادامه به آلودگي خاك منطقه به باقي مانده مواد شيميايي بمب‌هاي عراق در جنگ تحميلي اشاره كرده و مي‌گويد: اين خاك‌ها به باقي مانده بمب‌هاي شيميايي آلوده است و همچنين ريز گردهايي كه از عراق وارد مي‌شود آلوده به اورانيوم ضعيف شده باقي مانده از حمله آمريكا به عراق است.
دارايي ادامه مي‌دهد اين ريز گردها و آلودگي‎ها باعث بروز سرطان و بسياري از بيماري‌ها مي‌شود.
 

افزودن نظر جدید