روزنامه اعتماد: رقیبان دولت،به تصرف پایگاه اجتماعی دولت، یک قدم نزدیک تر شده‌اند

روزنامه اعتماد نوشت:

دولت این روزها به‌شدت سرگرم سر و سامان دادن به بحث هدفمندی یارانه‌هاست و پروژه «نه به یارانه نقدی» را به کلید زده است غافل از اینکه همین اقدام که با کمترین کار تبلیغی رسانه‌یی در دستور کار دولت قرار گرفته است بهترین فرصت را برای مخالفانش مهیا کرده است.

از آنجا که دولت رسانه چندانی در اختیار ندارد بدون اینکه برنامه تبلیغی هدفمندی برای تشریح و به ثمر رساندن درخواستش برای انصراف از دریافت یارانه نقدی تدوین کند یا حتی بدون اینکه شخص روحانی بخواهد در قاب تلویزیون با مردم درباره ضرورت آن و اهداف دولت از کلید زدن این پروژه سخن بگوید دولتمردان تنها شعاری را طراحی و میدان را به نفع رقیب خالی کرده‌اند.

رقیب هم که طی هشت سال گذشته خوب ذائقه مردم را فهمیده به یکه تاز میدان تبدیل و خیلی زودتر از پیش‌بینی‌هایش یک گام به هدفش یعنی تحت تاثیر قرار دادن پایگاه اجتماعی دولت به نفع خود نزدیک شده است و اگر مسیر برایش بر همین روال باز باشد در فرصتی دیگر و با بهانه‌یی دیگر به مقصود خود می‌رسد.

دیدگاه‌ها

اینکه میگوید دولت رسانه چندانی نارد یعنی چه؟ تمام روزنامه های دولتی واصلاح طلبانو سایت های انها دراختیار دولت است وصدا و سیما هم که یکطرفه در اختیار آقایان میباشد صدای مخالفان را هم که بسته اید دیگر چه میخواهید؟ پس کو معنای آزادی؟

افزودن نظر جدید