روابط عمومی در عصر جهانی شدن

علیرضا خامسیان-روابط عمومي يك شغل قابل احترام است كه براي تمام اعضاي جامعه، ارزشمند است. در واقع، بر اساس برخي استدلال ها، اقدامات كارشناسان روابط عمومي يكي از اركان اساسي در يك جامعه مدرن و سالم است. البته روابط عمومي مي تواند به فعالان اجتماعي در جوامع كمتر توسعه يافته نيز كمك كند تا هنجار اجتماعي و رفاه جمعي را افزايش دهند.

از سوی دیگر حوزه روابط عمومي يك حوزه تاريخي است و به دلايل مختلف، تغيير و تحولات بسياري را در جوامع مختلف تجربه كرده است. اين حوزه براي فعاليت در شرايط اجتماعي، سياسي و اقتصادي محيطي كه در آن فعاليت مي كند، تا حد زيادي تحت تاثير فرهنگ بومي است. همچنين، اين حوزه كاملا ايدئولوژيك است، هم در مورد ارزش هاي حرفه اي خود و هم براي تطابق اين ارزش ها با ايدئولوژي هاي غالب و ارزش هاي غالب جوامعي كه در آن فعاليت مي كند. در واقع، روابط عمومي به عنوان يك مفهوم و يك فعاليت، ارتباطي مستقيم با محيط هايي دارد كه در آن ها، افكار عمومي بر فعاليت فعالان اجتماعي تاثيرگذار است.
اگرچه تحولاتي در جهت ايجاد جهاني گرايي و اتفاق نظر در مورد ارزش هاي اخلاقي و شناسايي بهترين برنامه ها و تبعيت از آن ها در حوزه روابط عمومي در حال وقوع است، اما اين حوزه همچنان به عنوان حوزه اي بدون ساختار مشخص و تفاوت در مفاهيم و اقدامات در سطح جهاني، شناخته مي شود. شرايط به گونه‌اي است كه ديگر بايد با گذر از روابط عمومي ‌ملي به روابط عمومي‌جهاني فكر كنيم.براي مثال، نقش و عملكرد روابط عمومي و استراتژي ها و تكنيك هاي آن ها در جوامعي كه داراي هنجارهاي اجتماعي و حمايت هاي قانوني هستند بسيار گسترده است، چراكه امكان آزادي بيان را در ميان شهروندان فراهم مي كند. اما از سوي ديگر، جوامعي وجود دارند كه اقدامات روابط عمومي به دليل امكان آزادي بيان كمتر، بيشتر تحت كنترل است و آزادي عمل كمتري دارد.
شکی نیست که امروزه ارتباطات يك نياز بزرگ و يك حق عمومي ‌است و باید این حق از سوی صاحبان قدرت مورد توجه ویژه قرار بگیرد.
اعتماد سازی یک اصل مهم در روابط عمومی نوین به شمار می رود که روابط عمومی ها نباید از آن غافل شوند. در جنگ اول و دوم خلیج فارس، هزینه هایی که آمریکا برای اقناع و مدیریت افکار عمومی مردم کشور خود و جهان کرد، بیش از هزینه های نظامی بود. با روش های مناسب و عالمانه می توان اعتماد سازی کرد نه توسل به نیرنگ و فریب مردم چه آنکه در جامعه ای که شهروند خبرنگار آن روز به روز بیشتر می شود و شبکه های اجتماعی جزو لاینفک زندگی مردم شده است نمی توان با روشهای اغواگرایانه  به دنبال اعتماد سازی افکار عمومی  بود.اگر روابط عمومی ها با چنین روشهایی به دنبال مدیریت افکار عمومی باشند دیر یا زود شکست خواهند خورد.

افزودن نظر جدید