رسولی دیدار با فائزه هاشمی را تکذیب کرد

سید حسن رسولی، استاندار خراسان در دولت اصلاحات دیدارش با فائزه هاشمی را تکذیب کرد.
به گزارش امید، در پی خبری که خبرگزاری تسنیم با عنوان دیدار رسولی با فائزه هاشمی در مشهد منتشر کرد، وی ضمن تکذیب این خبر توضیحاتی ارائه کرد که متن آن به شرح زیر است؛ 
اولا: طی دو ماه اخیرتوفیق سفر به مشهد مقدس را نداشته‌ام. 
ثانیا: هیچگونه جلسه‌ای با سرکار خانم فائزه هاشمی نداشته‌ایم. 
ثالثا: نه تنها در حال حاضر بلکه در گذشته نیر زمینه ارتباط، همکاری و هم فکری با ایشان برایم فراهم نبوده است.

افزودن نظر جدید