رسولی:خاتمی و دبیران کل احزاب اصلاح‌طلب معتقدند شورای عالی سیاست‌گذاری همچنان مرجع تصمیم‌گیری جبهه اصلاحات باشد

عضو شورای عالی سیاستگذاری تاکید کرد: هم آقای خاتمی و هم اکثریت مطلق دبیران کل احزاب اصلاح‌طلب با توجه به دستاوردهایی که شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در دو دوره فعالیت خود داشته است، متفق‌القول معتقد هستند که شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان باید پس از بازنگری و اصلاحات همچنان به عنوان مرجع فکری و تصمیم‌گیری در جبهه اصلاحات فعالیت کند

به گزارش امیدنامه به نقل از ایلنا،حسن رسولی ددرخصوص آخرین وضعیت بررسی‌های کمیته ارزیابی شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان گفت: گزارش کمیته ارزیابی از عملکرد شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری و انتخابات پنجم شورای شهر تهران نهایی شده است و نقاط قوت و ضعف مشخص و به اعضای هیات رئیسه تقدیم شده است.

وی ادامه داد: هیات رئیسه تصمیم دارد طی روزهای آینده نقطه‌نظرات شورای عالی سیاستگذاری و دبیران کل احزاب اصلاح‌طلب و همچنین نظرات چهره‌های ملی و موثر درخصوص نقاط قوت و ضعف کمی یا کیفی دومین دوره فعالیت شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری و انتخابات شورای شهر پنجم را با دعوت اعضا شورای عالی سیاستگذاری به بحث و بررسی بگذارد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پاسخ به این سوال که با تشکیل پارلمان اصلاحات آیا این نهاد جایگزین شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طللبان می‌شود؟ اظهار داشت:‌ من چنین چیزی را نشنیده‌ام. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات پیشنهاد دهنده تشکیل شورای‌عالی سیاستگذاری بود و اکثریت اعضا شورای هماهنگی نیز عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان هستند.

رسولی افزود: هم آقای خاتمی و هم اکثریت مطلق دبیران کل احزاب اصلاح‌طلب با توجه به دستاوردهایی که شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در دو دوره فعالیت خود داشته است، متفق‌القول معتقد هستند که شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان باید پس از بازنگری و اصلاحات همچنان به عنوان مرجع فکری و تصمیم‌گیری در جبهه اصلاحات فعالیت کند.

افزودن نظر جدید