رسانه‌ها و امید به مدیریت شهری

علیرضا خامسیان-انتخابات اردیبشهت ماه سال 96 و رای یکپارچه شهروندان به لیست امید برای انتخابات شورای اسلامی شهر تهران در تداوم موفقیت هایی بود که بعد از خرداد 92 و تغییر گفتمان حاکم بر کشور رخ داد.

رای معنادار مردم پیام روشنی برای مدیریت شهری داشت و آن هم تغییر در نوع رویکرد اداره شهر بود. البته همان میزان که مردم در برابر لیست‌های متعدد جعلی با نام امید، به لیست واقعی و مورد قبول بزرگان جریان اصلاحات رای دادند به همان میزان نیز توقع از مدیریت جدید شهری افزایش پیدا کرده و رسانه ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی عملکرد منتخیبن خود را رصد می کنند .در طول یکسال گذشته  و به دنبال تغییر مدیریت شهری کلان شهر تهران عملیات روانی سنگینی از سوی جریانی خاص برای به حاشیه کشاندن شورای شهر و شهرداری آغاز شده است و هر از چند گاهی با طرح مسایلی خلاف واقع سعی در انحراف افکار عمومی را دارد.هدف از این عملیات روانی القاء این نکته به مردم است که رایشان در انتخابات اردیبهشت 96 اشتباه بوده و متاسفانه برخی اظهارات داخل گفتمان اصلاحات نیز به اهداف این جریان کمک کرد.مطمئنا مدیریت جدید شهری در طول یکسال گذشته به دلیل همسویی با شورای شهر و مجمع نمایندگان تهران که در قالب مجمع امید فعایلت می‌کند توانسته اقدامات قابل قبولی بخصوص درحوزه فضای سبز تهران و نشاط و شادابی شهروندان انجام دهد ولی به دلیل طرح مسایل حاشیه‌ای متاسفانه اقدامات انجام شده نتوانسته رابطه خوبی با افکار عمومی برقرار کند.در نشست اخیر مجمع امید تهران که به میزبانی شورای شهر برگزار شد بحثهایی خوبی هم در جهت ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری  و هم در خصوص ثبات مدیریت شهری صورت گرفت. چه آنکه همگان اذعان دارند برای آنکه گفتمان حاکم بر مدیریت شهری بتواند پاسخگوی مطالبات مردم باشد نیاز به مدیریتی باثبات است و در این مسیر اعضای مجمع امید در چارچوب قانون اقداماتی که به نفع شهروندان باشد حتما انجام خواهند داد.آنچه که در مقطع فعلی مهم است تقویت  همبستگی و وفاق حاکم بر مدیریت شهری است طرح هرگونه اقدام و اظهارنظری که این همبستگی و وحدت را خدشه دار کند مطمئنا بازی کردن در زمین جریان رقیب است و مردمی که نظاره گر عملکرد منتخبان خود هستند راضی نیستند فرصت خدمت گذاری به آنان به دلیل طرح برخی مسائل حاشیه ای از بین برود.انتشار برخی اخبار مجعول و به دور از واقعیت در روزهای اخیر درخصوص شهرداری تهران بدون تردید با هدف ناامید کردن مردم  صورت گرفته که رسانه های همسو با گفتمان حاکم که قاعدتا راهنمای خوبی برای مدیران شهری هستند باید بیش از گذشته مراقبت کنند که در مسیری که برای آنان طراحی می کنند قرار نگیرند.

منبع:همشهری

افزودن نظر جدید