راز تخریب‌های زنجیره‌ای عارف

علیرضا خامسیان،روزنامه نگار و فعال سیاسی در خبرآنلاین نوشت:

چرا محمدرضا عارف تخریب می‌شود؟ این سوالی است که به کرات از نگارنده پرسیده شده است. تلاش می‌کنم به صورت اجمالی دلایل این تخریب‌ها را بیان کنم:

1-یک دسته از افراد ذاتاً از دکتر عارف خوششان نمی‌آیند به تعبیری "فى قلوبهم مرض" هستند؛ حساب این افراد با کرام الکاتبین است. کاری نمی‌توان کرد جز آنکه برایشان دعا کنیم.

2- دسته دیگر افرادی هستند که شناخت دقیقی از منش و روش دکتر عارف ندارند و بعضاً هضم تخریب‌های سازمان یافته می‌شوند و اگر از نزدیک با دکتر عارف هم‎کلام شوند نظرشان تغییر می‌کند.

3-افرادی هم هستند که به خاطر منافع سیاسی دست به تخریب می‌زنند؛ این عده شاید در مقاطعی همراه دکتر عارف می‌شوند و توقع دارند در مناسبت‌های سیاسی از جمله انتخابات یا در لیست انتخاباتی قرار بگیرند یا عهده‎دار سمتی شوند و وقتی به این اهداف دست پیدا نکردند، شروع به تخریب می‌کنند.

4- عده‌ای افراد دغدغه‎مند هم هستند که به دلیل بی اطلاعی از برخی ساز و کارها و عدم اطلاع رسانی صحیح از برخی رخدادهای اجتماعی و سیاسی که به نوعی دکتر عارف به آن مرتبط است، گلایه‌هایی را مطرح می‌کنند که دسته اول با بزرگنمایی این گلایه‌ها و موج سواری روی آن، به دنبال اهداف خود هستند. نمونه اخیر این موضوع رأی نیاوردن وزیر پیشنهادی نیرو بود که اگر به موقع درباره این موضوع و مسائل پیدا و پنهان آن اطلاع رسانی می‌شد، مطمئناً این افراد دغدغه مند با اظهارنظرهایشان بهانه به دست گروه اول نمی‌دادند.

البته در کنار این دسته‌بندی‌ها حساب افراد مطلع و کارشناسی که با انتقادهایشان سعی در بهبود اوضاع را دارند و دکتر عارف هم همیشه از نظراتشان استفاده کرده است را باید جدا دانست.

افزودن نظر جدید