دیپلماسی بالکنی

محمدجواد ظریف در مدت حضور خود در هتل کوبورگ در چندین نوبت بر روی بالکن هتل آمد و با خبرنگاران گفتگو کرد. در آخرین نوبت محمد جواد ظریف در حالی که متن توافق هسته ای را در دست داشت از بالکن محل مذاکرات هسته‌ای با خبرنگاران سخن گفت. وی در این گفتگوی کوتاه خبرداد که تمدیدی در کار نیست و مذاکرات امروز نیز ادامه می‌یابد.وی در پاسخ به اینکه آیا کار تقریبا تمام شده است یا نه، گفت: (برای رسیدن به توافق) هنوز کار داریم.برخی اخبار حاکی از آن است که در سند یکصد صفحه ای متنو توافق بیست صفحه مربوط به توافق و هشتاد صفحه ی آن ضمائم است.

تصاویر : ظریف بر روی بالکن کوبورگ

تصاویر : ظریف بر روی بالکن کوبورگ

تصاویر : ظریف بر روی بالکن کوبورگ

تصاویر : ظریف بر روی بالکن کوبورگ

تصاویر : ظریف بر روی بالکن کوبورگ

تصاویر : ظریف بر روی بالکن کوبورگ

تصاویر : ظریف بر روی بالکن کوبورگ

تصاویر : ظریف بر روی بالکن کوبورگ

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید