دکتر عارف و توجه به خرد جمعی در ریاست مجلس

نزدیک به 10 روز دیگر مجلس دهم آغاز به کار می‌کند و منتخبان جدید مردم، وارد مجلس می‌شوند.
دکتر عارف و توجه به خرد جمعی در ریاست مجلس

مسعود پزشکیان

نزدیک به 10 روز دیگر مجلس دهم آغاز به کار می‌کند و منتخبان جدید مردم، وارد مجلس می‌شوند. قطعا با تغییر بزرگ ترکیب مجلس، مردم منتظر تغییراتی جدی هستند. تغییراتی که به‌خاطرش پای صندوق‌های رأی آمده و نمایندگان جدیدی را انتخاب کرده‌اند. ازاین‌رو به نظر می‌رسد نخستین قدم این است که نمایندگان با اجماع لیستی از مشکلات کشور، از مشکلات اقتصادی گرفته تا دیگر مشکلات، تهیه و با نظر به آن مسایل را اولویت‌بندی کنند همچنین باتوجه به اینکه به نظر می‌رسد در فراکسیون امید تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان حضور داشته باشند، این فراکسیون می‌تواند در شناسایی مشکلات کشور و خواست مردم و تعیین اولویت‌ها، بسیار مهم و تاثیرگذار باشد، هر چند که باید تا تشکیل مجلس منتظر ماند. از سوی دیگر اما ریاست و هیات رییسه مجلس نیز در پیشبرد این اهداف و اولویت‌های تعیین شده، بسیار کمک‌کننده هستند. اگر فردی که رییس مجلس می‌شود یا کسانی که در جایگاه هیات رییسه قرار می‌گیرند، در فرآیند تصمیم‌گیری حل مشکل مشارکت نداشته، راه خود را بروند و توجهی به این اولویت‌ها نداشته باشند، هیچ اتفاق تازه‌ای در مجلس رخ نخواهد داد. باید کاری کرد که کسانی که مسوولیتی را می‌پذیرند، در قبال پذیرش مسوولیت و انجام اولویت‌ها مسوول باشند نه اینکه راه خود را بروند و تعیین تکلیف کنند. کسی می‌تواند در جایگاه ریاست مجلس، مجلس دهم را خوب هدایت کند که بر خرد و رأی جمعی پایبند باشد و تعیین‌کننده نباشد. نکته مهم این است که ما اگر بدانیم که به کجا و چه‌طور می‌خواهیم برویم، تنها مدیریت ماجرا می‌ماند که هر کسی که سابقه مدیریتی خوبی داشته باشد، می‌تواند این مسیر را جلو ببرد. از سویی در میان کاندیداهایی که این روزها برای ریاست مجلس از آنها نام برده می‌شود، به نظرم محمدرضا عارف می‌تواند کسی باشد که مجلس را با فرمان عقلانیت و خرد جمعی هدایت کند. مجلس این روزها بیش از هر چیزی نیازمند تدبیر مضاعف و خرد جمعی است. اگر رییس مجلس بتواند بر این دو اصل مجلس را اداره کند، قطعا برخی مشکلات تکرار نمی‌شود. هدایت عقلانی به همراه خود برنامه صحیح، دوری از حاشیه و انجام سریع امور را دارد و هر کسی که رییس مجلس شود و بر پایه این دو محور عمل کند، قطعا مجلسی کارآمد را به ارمغان خواهد آورد. هر چند که داشتن سوابق مدیریتی مختلف نیز در این جایگاه تاثیرگذار است. بنابراین تنها می‌توان امیدوار بود که مجلس آینده با عقلانیت و خرد جمعی به دست هر کسی که در جایگاه ریاست و هیات رییسه قرار می‌گیرد، هدایت شود.

افزودن نظر جدید