دکتر عارف خواستار شد ؛توسعه گردشگری در بستر حریم شهر تهران

رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در آغاز سال نو از اقدامات توسعه ای حریم و فعالیت های صورت گرفته در جهت صیانت از این اراضی بازدید میدانی به عمل آورد و بر توسعه گردشگری در بستر حریم شهر تهران تأکید کرد.

به گزارش امیدنامه، دکتر محمد رضا عارف به همراه جمعی از نمایندگان شهرتهران در مجلس شورای اسلامی  اقدامات صورت گرفته در جهت صیانت  از حریم  و اقدامات و آمادگی های صورت گرفته برای پیشگیری از بحران های طبیعی بازدید میدانی به عمل آورد.

در این بازدید دکترمحمد رضا عارف با اشاره به حوادث اخیر و وقوع سیل در برخی از استان‌های کشور، اقدامات شهرداری تهران،استانداری و ستاد مدیریت بحران و سایر دستگاه ها در مدیریت بحران و پیشگیری از حوادث احتمالی را مثبت ارزیابی کرد و افزود : با مدیریت و اقدامات انجام شده و تشکیل کمیته بحران  سیل و حوادث احتمالی را پشت سر گذاشتیم . در نهایت تصمیم بر این شد تا از دستگاه های متولی در این امربازدید هایی  به عمل آید و اگر لازم باشد اقداماتی در این زمینه انجام شود.
وی با اشاره به موضوعات حریم شهر تهران ،صیانت از حریم شهر تهران را بسیار با اهمیت خواندو گفت : باید موضوعات مرتبط با حریم شهر تهران بصورت اصولی حل وفصل شود و مجلس و نمایندگان شهر تهران این آمادگی را دارند تا در صورت دریافت گزارش مشکلات و چالش ها در مبحث مدیریت یکپارچه حریم و صیانت از حریم ،ورود جدی داشته باشند تا  با هماهنگی های صورت گرفته در دستگاه های ذی ربط خلا ءهای موجود برطرف شود. 
دکتر عارف تأکید کرد  : اگر نیازی به اصلاح قانون و یا  تصویب قانون جدید است مجلس این آمادگی دارد تا ورود کند .
وی در بخش دیگری ازسخنان خود به موضوع گردشگری در حریم شهر تهر ان پرداخت و گفت : این پتانسیل و ظرفیت در این بخش نهفته است  که باید مورد استفاده و بهره برداری اصولی قرارگیرد تا ضمن توسعه گردشگری ، حریم شهر تهران نیز بخوبی حفظ و صیانت شود.باید از ظرفیت های حریم منطقه از طریق بستر سازی مناسب و رویداد سازی در توسعه گردشگری استفاده کرد.البته باید به گونه ای برنامه ریزی کرد که حریم شهر تهران در مناطق مختلف بستری برای گردشگری قرار بگیرد.
 

افزودن نظر جدید