دکتر عارف:اختلاف نظرهای طبیعی ناشی از انتخاب افراد در لیست‌های انتخاباتی نباید به انسجام جریان اصلاح‌طلب آسیب وارد کند/دولت روحانی توفیقات بسیاری داشته است

رئیس فراکسیون امید  با بیان اینکه عقلانیت مبتنی بر خرد جمعی و حفظ انسجام، رویکرد اصلاحات در انتخابات 29 اردیبهشت است،تاکید کرد: نباید اجازه بدهیم هیچ گونه اختلاف ناشی از انتخاب افراد در لیست های انتخاباتی اصلاح‌طلبان برای شوراهای شهر به انسجام جریان اصلاح‌طلب آسیب وارد کند.

به گزارش امیدنامه ،دکتر محمدرضا عارف در نشست روسای ستادهای استانی حزب ندای ایرانیان با بیان اینکه جریان اصلاحات از ابتدای دهه 90 با توجه به جمع بندی‌های حاصل از دهه 80 به رویکرد عقلانیت  و خرد جمعی  دست یافته است، حرکت ارزشمند این جریان در انتخابات سال 92 را نمودی از رویکرد عقلانیت مبتنی بر خرد جمعی معرفی کرد.

وی  بر اهمیت تداوم این حرکت تاکید کرد و گفت: گام دوم حرکت جریان اصلاحات در این مسیر با انتخابات مجلس در سال 94 برداشته شد و امروز پیروزی در انتخابات 96 و پس از آن آمادگی برای انتخابات مجلس در سال 98 ادامه حرکت آغاز شده است.

عارف همچنین انتخابات شوراهای شهر و ریاست جمهوری را مهم توصیف و خاطر نشان کرد: هر یک از این دو انتخابات بر دیگری تاثیر گذار خواهند بود.سال گذشته به رغم بعضی ضعف‌ها و کاستی‌ها با اتفاق آرا روحانی را گزینه مناسب کاندیداتوری ریاست جمهوری اعلام کردیم. این انتخاب نشان دهنده دوری شورای عالی اصلاح‌طلبان  از سهم خواهی است.

رییس شورای  عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان با اشاره به آرا اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری گفت: شورای عالی اصلاح‌طلبان  با بررسی همه شرایط و عملکرد دولت آقای روحانی در 4 سال گذشته معتقد است دولت توفیقات بسیاری داشته و بسترهایی نیز برای ادامه این مسیر آماده کرده است.

وی همچنین عملکرد سیاسی دولت در مدیریت استان ها و انتخاب بعضی مدیران را  یکی از انتقادات اصلی اصلاح‌طلبان به حسن‌روحانی دانست.

عارف درباره رویکرد شورای عالی  سیاست گذاری اصلاح طلبان در انتخابات شوراهای شهر نیز گفت: هدف اصلی ما حفظ وحدت، انسجام و پیروی از خرد جمعی است.بی شک زمانی که مسئله رقابت مطرح می شود اختلاف نظرها و شکاف هایی ایجاد می‌شود که با توصل به رویکرد تبعیت از خرد جمعی این اختلاف نظرها در نهایت  برطرف خواهد شد.

رئیس فراکسیون امید با بیان اینکه جریان رقیب در مقطعی به دنبال آن بود که آخرین میخ را به تابوت اصلاحات بزنند ولی موفق نشدند،تصریح کرد: وقتی جریان رقیب با انسجام اصلاح‌طلبان رو به رو شدند طبیعی است که اگر بتوانند آن را بر هم می زنند به همین دلیل نباید اجازه بدهیم هیچ گونه اختلاف ناشی از انتخاب افراد در لیست های انتخاباتی اصلاح طلبان برای شوراهای شهر به انسجام به دست آمده موجود آسیب وارد کند.

عارف ادامه داد: در تهران نزدیک به 200 نفر واجد شرایط حضور در لیست انتخاباتی اصلاح‌طلبان  در شورای شهر هستند انتخاب 21 نفر از میان آنها را بسیار دشوار است .شورای عالی  سیاست گذاری به این نتیجه رسیده است که در تهران و مراکز استان ها به ارائه لیست های واحد بپردازد اما در سایر شهرستان ها و بخش ها به این موضوع ورود نکند.

وی تاکید کرد سابقه جریان اصلاحات به عنوان جریانی ریشه دار در انقلاب نشان داده است که اگر مدیریت صحیح انجام شود این جریان می تواند 70 درصد از مردم را بسیج کند.

عارف همچنین با اشاره به اینکه عملکرد دولت به خوبی بررسی شده و مطالبات شورای سیاست گذاری اصلاحات و فراکسیون امید از دولت مطرح شده است از تعامل مثبت با ستادهای انتخاباتی روحانی در سراسر کشور خبر داد .

رییس شورای عالی  سیاست گذاری اصلاح طلبان  همچنین حزب ندای ایرانیان را برآمده از رویکرد عقلانیت مبتنی بر خرد جمعی در جریان اصلاحات دانست و از روسای ستادهای انتخاباتی این حزب در استان ها خواست با حفظ این رویکرد به تقویت مشارکت مردمی در انتخابات و به دست آمدن پیروزی قطعی در دور اول انتخابات ریاست جمهوری بپردازند.

افزودن نظر جدید