دو دیپلمات ایرانی عنصر نامطلوب دانسته شدند

وزارت امنیت بوسنی و هرزگوین گزارش داد که دو دیپلمات ایرانی عنصر نامطلوب خوانده شده و کشور را ترک کردند.

به گزارش امید به نقل از انتخاب ؛در اعلامیه وزارتخانه گفته می‌شود که آنها از موقعیت دیپلماتیک خود برای انجام فعالیت‌های ناسازگار با وظایف ماموریت دیپلماتیک و مفاد ماده 41 کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک (مهمترین معاهده مربوط به حقوق دیپلماتیک) سوء استفاده کردند.

وزارت امور خارجه بوسنی و هرزگوین به پیشنهاد وزارت امنیت دو دیپلمات را عنصر نامطلوب خواند.

جزئیات بیشتری از این قضیه و تاریخ خروج دیپلمات ها گزارش نشده است.

افزودن نظر جدید