دفاع قاطعانه ابوترابی فرد از ظریف در مقابل فحاشی‌های یک نماینده

جلسه علنی امروز مجلس با فریادهای بیرانوند در مخالفت با دست دادن ظریف و اوباما آغاز شده وبافریادهای دوباره اونیزپایان یافت.

به گزارش امید، "بهرام بیرانوند" نماینده مردم بروجرد که صبح امروز با داد و بيداد در صحن علنی مجلس گفته بود «ظريف با اجازه چه کسيی با اوباما دست داده است؟»، بار ديگر در پايان جلسه علنی درخواست نوبت تذکر کرد و گفت: دقيقا زمانی که هزاران حاجی در منا آغوش مرگ افتادند آقای ظريف هم در آغوش اوباما و وزير خارجه آمريکا افتاد! آقای ظريف غلط زيادی کرده اگر به عنوان وزير خارجه چنين کاری کرده و دلش خواسته با رئيس جمهور آمريکا دست بدهد!

سخنان وی با تذکر "محمدحسن ابوترابی‌فرد" که رياست جلسه را بر عهده داشت، روبرو شد که ميکروفن وی را قطع کرده و خواستار رعايت شان وزير خارجه کشور شد. او با بيان اينکه در تذکرات بايد رعايت ادب شود، ادامه داد: شان وزير خارجه و يک مقام مسئول بايد رعايت بشود. غیرت ظریف کمتر از من نیست.

اما بيرانوند با وجود قطع ميکروفنش همچنان با داد و بيداد می‌خواست به تذکر خود ادامه دهد که ابوترابی‌فرد مخالفت کرد. اما فرياد برخی نمايندگان موافق با سخنان بيرانوند آنقدر ادامه يافت که نايب رئيس مجلس بار ديگر دستور باز شدن ميکروفن بيرانوند را داد.

نماينده بروجرد هم در ادامه تذکرش با طرح اين ادعاکه ظريف از چارچوب وظايف خود و چارچوب‌های نظام خارج شده است، افزود: آقای ظريف اگر به عنوان يک شخص، عطش روبوسی با اوباما را دارد، استعفا کرده و در خانه آنها بساط کند!

وی با لحن تندی ادامه داد: آمريکا قصد ريشه کنی ملت ايران را دارد، به اندازه يک جوجه خروس غيرت داشته باشيد! ملت غيور ايران اين رفتارها را نمی‌پسندند.

افزودن نظر جدید