کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری برگزار شد؛

در مدیریت شهری ایران جایگاهی برای حقوق شهروندی دیده نشده است

کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری با حضور پژوهشگران امور اجتماعی و برخی از اعضای شورای شهر تهران در دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش امیدنامه،محمد جواد حق شناس،رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در این کنگره با اشاره زلزله کرمانشاه و با بیان اینکه خانه هایی که قرار بود سرپناه محرومان باشد،  تبدیل به قتلگاهشان شد،گفت: آیا رفتار، روش و کنش ما با پدیده شهر روش و رفتار درستی است؟ایراد کار کجاست؟ ما با فرهنگ جامعه چکار کرده ایم که وجدان کاری از بین رفته است؟

 وی در رابطه با مدیریت حوزه فرهنگی در شهرها گفت : حوزه فرهنگی تک ساحتی نیست. متاسفانه ما یک ساختار شاخص و معینی برای اینکه مسئولیت این حوزه را چه ارگان و چه نهادی ساماندهی کند، نداریم.

در ادامه این کنگره یک روزه ،شیوا صادقی­پور رئیس پنل حقوق شهری، حقوق شهروندی با بیان اینکه  در مدیریت شهری ایران جایگاهی برای حقوق شهروندی دیده نشده است ،گفت :  یکی از ابعاد فضای اجتماعی شهری، سرمایه فرهنگی شهرنشینی و شهروندی است. شهروندی اگر به صورت منش شکل گیرد و سبک داده شود، به عنوان «سبک زندگی» می تواند افراد جامعه را در سایه مسئولیت پذیری شهری، قانون مند بودن، هنجارپذیری از الگوهای شهرنشینی که مجموعه ای از هنجارها و ارزش های انعطاف پذیر است، به وحدت برساند.

وی افزود : عناصر اساسی شهروندی حقوق و وظایف هستند که بر مبنای آنها می توان شهروندی را وضعیتی دانست که اساس آن عضویت کامل فرد در اجتماع است و صاحبان این وضعیت، حقوق و تکالیف برابر دارند. از این جهت، حقوق شهروندی در سه حوزه مطرح است: حقوق مدنی شهروندی، حقوق سیاسی شهروندی و حقوق اجتماعی شهروندی. حقوق مدنی که به حقوق فرد در قانون اطلاق می شود، حقوق سیاسی که به حق مشارکت در امور سیاسی بویژه حق شرکت در انتخابات ناظر است و حقوق اجتماعی که به حق طبیعی هر فرد برای بهره مندی از حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می شود.

این پژوهشگر امور اجتماعی تأکید کرد : آنچه بایستی در رابطه با حقوق شهروندی در بحث مدیریت شهری مورد توجه قرار گیرد حقوق شهروندی از منظر زندگی در شهر است، لذا آن دسته از حقوق اجتماعی شهروندی که در رابطه با شهرنشینی و زندگی در شهر قابل طرح می باشند، بایستی در بحث مدیریت شهری مطرح گردد.

زهرا نژاد بهرام عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران دیگر سخنران این کنگره بود.

وی با بیان اینکه بحث حق و تکلیف در حقوق شهروندی با به رسمیت شناختن «دیگری» امکان تحقق پیدا می‌کند ،گفت : بحث حق و تکلیف با یکدیگر ملازم هستند و به طور هم زمان بایستی نهادینه شوند اما زمانی که از دریچه چشم شهروندان به موضوع نگاه می کنیم حداکثر حق مد نظر است و زمانی که از دریچه چشم مسئولین و مدیران به موضوع نگاه شود حداکثر تکالیف مطلوب است بنابراین لازم است دو طرف به یک نقطه تعادل برسند.

نژادبهرام افزود : این نقطه تعادل با به رسمیت شناختن مفهوم «دیگری» حاصل می شود. اگر هریک از افراد همان حقی را که برای خود قائل است برای «دیگری» نیز قائل شود و همان تکلیفی را که از «دیگری» توقع دارد، خود نیز در عمل به آن پای بند باشد، به این نقطه تعادل خواهیم رسید.

رضا پرتوی زاده استاد دانشگاه و فعال حقوق شهروندی نیز در این نشست با بیان اینکه تا منشور حقوق شهروندی اجرایی نشود، نمی توانیم در حوزه قانون گذاری در این حوزه یکپارچه عمل کنیم ،خاطرنشان کرد:شهروندی گفت : منشور حقوق شهروندی یک فضای کلی هماهنگ را ترسیم می کند که در چارچوب آن قانونگذار می تواند قوانین لازم را تدوین کرده و یا قوانین موجود را در صورت ضرورت اصلاح نماید. وی افزود : نکته ای که در بحث قانونگذاری بسیار مهم است که مد نظر قرار گیرد این است که قوانین نباید در مغایرت با یکدیگر باشند چرا که در این صورت سردرگمی ایجاد خواهد شد و آن قوانین به طور کامل اجرایی نخواهند شد. در واقع منشور حقوق شهروندی با ترسیم خطوط کلی زمینه ساز این یکپارچگی خواهد بود.

کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین با حمایت بنیاد امید ایرانیان در در دانشگاه تهران برگزار شد. 190 مقاله به دبیرخانه کنفرانس ارسال شد که در طی روند داوری 139 مقاله مورد پذیرش نهایی قرار گرفتند.  این مقالات در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شدند.

photo_2017-11-15_21-20-22.jpg
photo_2017-11-15_21-20-49.jpg
photo_2017-11-15_21-21-30.jpg

افزودن نظر جدید