در سه قفله وزارت علوم/کاریکاتور

به گزارش امید، این کاریکاتور را شرق منتشر کرده است:

افزودن نظر جدید