در جلسه فراکسیون امید با وزرای پیشنهادی چه گذشت؟

وزیران پیشنهادی راه و شهرسازی، دادگستری، نفت و امور خارجه، در جلسه فراکسیون امید حاضر شدند و برنامه های خود را تشریح کردند . 

به گزارش امیدنامه،پس از حضور وزرای پیشنهادی راه و شهرسازی، دادگستری و  وزیر پیشنهادی نفت، وزیر امور خارجه پیشنهادی هم در جلسه فراکسیون امید مجلس حضور یافت . 

در نشست نمایندگان با وزیر پیشنهادی نفت،  زنگنه برنامه های خود را تشریح کرد و همچنین نمایندگان به بیان دغدغه ها و مطالبات خود از وزارت نفت پرداختند. 

وزیر پیشنهادی وزارت دادگستری: فضای نشست مثبت بود 
وزیر پیشنهادی وزارت دادگستری، فضای حاکم بر نشست صبح امروز فراکسیون امید مجلس در خصوص بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی را مثبت دانست و گفت : البته رای مثبت و یا منفی به وزرای پیشنهادی حق قانونی نمایندگان است . 
سید علیرضا آوایی پس از حضور در جلسه فراکسیون امید مجلس به منظور بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در گفتگو با خبرنگاران تصریح کرد : جلسه دوستانه ، با محبت و منطقی بود که نمایندگان عضو فراکسیون امید نیز مطالبات به حقی داشتند . 
وی افزود : نمایندگان به دنبال روشن شدن برخی اشکالات و ابهامات بودند لذا بنده نیز آن مقدار که فرصت جلسه اقتضا می کرد توضیحاتی را ارائه کردم . 
آوایی خاطر نشان کرد : رای مثبت و یا منفی حق قانونی نمایندگان است لذا اگر احساس کنند که وزیر پیشنهادی گزینه مناسبی برای این کار است باید تکلیفشان را انجام دهند . 

وزیر پیشنهادی دادگستری ضمن تشکر از ایجاد فرصتی برای طرح چنین مسائلی در مجلس گفت: حتما و با کمال میل در نشست های فراکسیون ها و کمیسیون های دیگر مجلس نیز حضور خواهم یافت. 

عارف: امیدواریم در این مقطع تفاهم بیشتری بین سه قوه ایجاد شود 
رئیس فراکسیون امید مجلس در نشست بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی دادگستری ضمن تاکید بر استقلال قوا، گفت: امیدواریم در این مقطع تفاهم بیشتری بین سه قوه ایجاد شود. 
محمدرضا عارف در پایان جلسه صبح امروز فراکسیون امید با سید علیرضا آقایی، وزیر پیشنهادی دادگستری تصریح کرد: یکی از مشکلات ما در رابطه با قوه قضاییه بی پاسخ ماندن برخی پیگیری ها است. امیدواریم در این مقطع تفامه بیشتری بین قوا ایجاد شود. 

عارف خاطر نشان کرد: همگی یک هدف، یک مسئله، یک نظام و یک کشور داریم. 

 

افزودن نظر جدید