درگیری در دانشگاه امیرکبیر

حضور سعید جلیلی در دانشگاه امیرکبیر به صحنه رویارویی موافقان و مخالفان وی تبدبل شد.

افزودن نظر جدید