درخواست دولت برای ایجاد شبکه تلويزيونی

برخي مسئولان دولتي پيشنهادي را به مديران رسانه ملي ارائه کرده اند که بر اساس آن درخواست شده زير‌ساخت ها و هماهنگي هاي لازم براي راه اندازي شبکه تلويزيوني ديجيتال کشاورزي و راديوهاي محلي ترويج کشاورزي صحيح در سراسر کشور محقق شود.

به گزارش امید به نقل از روزنامه خراسان، پس از توافق دولت و صداوسيما براي راه اندازي شبکه گردشگري، برخي مسئولان دولتي پيشنهادي را به مديران رسانه ملي ارائه کرده اند که بر اساس آن درخواست شده زير‌ساخت ها و هماهنگي هاي لازم براي راه اندازي شبکه تلويزيوني ديجيتال کشاورزي و راديوهاي محلي ترويج کشاورزي صحيح در سراسر کشور محقق شود. البته برخي مسئولان ارشد دولتي در اين درخواست به مديران پيشنهاد دهنده اين موضوع در دولت اعلام کرده اند که بودجه لازم براي اين موضوع فعلا تامين نخواهد شد.
 

افزودن نظر جدید