دانشجویان دانشگاه تهران به افزایش قیمت بنزین اعتراض کردند

تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به افزایش قیمت بنزین تجمع کردند.

به گزارش امیدنامه، تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به افزایش قیمت بنزین تجمع کردند.

دانشجویان دانشگاه تهران با تجمع پشت درب‌های این دانشگاه موازی با خیابان انقلاب و طرح شعارهایی و خواندن سرود یار دبستانی نسبت به اتفاقات اخیر واکنش نشان دادند.

این تجمع به صورت مسالمت‌آمیز و با حضور نیروهای امنیتی برگزار شد.

افزودن نظر جدید