دامـاد احمدي‌نژاد عـزل شد

داماد 33 ساله محمود احمدي‌نژاد كه تنها 2 سال پس از فارغ‌التحصيلي از رشته پزشكي عمومي به رياست بيمارستان فيروزآبادي تهران رسيده بود، بركنار شد.

به گزارش امید به نقل از روزنو،مهدي خورشيدي 3 ماه پس از پايان دوره رياست جمهوري پدر همسرش، جاي خود را به دكتر جليلي فر داد. خورشيدي پيش از منصوب شدن به رياست بيمارستان فيروز آبادي در دي‌ماه سال 90 نيز مدتي حكم رياست سازمان استاندارد را از دولت دريافت كرده بود. 

افزودن نظر جدید