خواب دسته جمعی برای گرم شدن

در اردوگاه نیروهای نظامی پکن،سربازان برای گرم شدن به صورت دسته جمعی می‌خوابند.

 

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید