خريد آب خليج فارس پيش از افتتاح پروژه

خريد آب خليج فارس پيش از افتتاح پروژه به دستور یک مقام ارشد اجرایی در حال انجام است

به گزارش امید به نقل از روزنامه خراسان، بر اساس بررسي هاي يک نهاد نظارتي، در حالي که هنوز زمان زيادي تا پايان پروژه انتقال آب خليج فارس به مرکز ايران باقي‌مانده، يک مسئول ارشد اجرايي در ابلاغيه اي به وزارت نيرو و تعدادي از استانداران و وزرا، مقرر کرده دستگاههاي مربوطه نسبت به تضمين خريد آب انتقالي از خليج فارس به استانهاي مرکزي کشور که با سرمايه گذاري بخش خصوصي در حال انجام است، با رعايت مقررات مربوطه در اين زمينه، اقدام کنند.

افزودن نظر جدید