خدمتکار رستوران، تونی بلر را دستگیر کرد!

یک خدمتکار رستوران سعی کرد تا نخست وزیر اسبق انگلیس را در حین صرف شام دستگیر کند.

به گزارش امید به نقل از  دیلی میل؛ در حالیکه تونی بلر، نخست وزیر اسبق انگلیس در یک رستوران در شرق لندن مشغول صرف شام بود، یکی از پیش خدمت‌های رستوران به نام تویگی گارسیا به او نزدیک شده، دست بر روی شانه‌اش گذاشت و گفته بود شما به دلیل جنایت علیه بشریت از جمله تصمیم برای حمله به عراق، تحت بازداشت هستید.

پس از آن بلر شروع به بحث و جدل با پیش خدمت کرد ولی گارسیا برای جلوگیری از بالا گرفتن موضوع رستوران را ترک کرد.

گارسیا اظهار داشت که این اقدام را از یک وب سایت مخالف بلر که دیگران را به دستگیر کردن او ترغیب می‌کند، الهام گرفته است.

این دستگیری‌ها در واقع به نوعی سمبولیک است اما اگر گزارش یک دستگیری در رسانه‌ها بازتاب داشته باشد، به فردی که این کار را انجام داده است، هدیه‌ای داده می‌شود.

این وب سایت هدف از کمپین خود را یادآوری این موضوع می‌داند که بلر به سزای جنایاتی که مرتکب شده نرسیده است.

به گفته گارسیا، بلر سعی کرده بود تا با بحث او را به حقانیت اقدامات خود واقف کند. این پنجمین نفری است که سعی کرده است به این روش بلر را دستگیر کند.

افزودن نظر جدید